T.A. Nilsen Consulting
Grovikveien 26, N-4635 Kristiansand S, Norway

Tor Arne Nilsen
Cellphone: +47 951 75 466
tor.arne.nilsen@netforum.no

  B&T Regnskap og Data ARF
Foldøy Gård, N-4198 Foldøy, Norway

Phone: +47 51 42 45 09

Trond Salte
Cellphone: +47 47 50 19 90
trond.salte@netforum.no

Bente Ottøy Salte
Registrert Revisor / Autorisert Regnskapsfører
Cellphone: +47 47 50 19 91
bos@netforum.no

 
     
Copyright © 2011 Netforum / T.A. Nilsen Consulting